Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1947  ›

1945,   1946,   1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,  

dniach 22-25 stycznia 1947 roku obywatel Gustaw Sztylka Inspektor Okręgowy Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegr. W Gdańsku przeprowadził inspekcję, która wypadła dodatnio.

Od 1 kiwtnia 1947 roku zarządziła Dyrekcja godziny urzędowe dla publiczności od godz. 8-mej do 18-tej i po godzinach urzędowych od 18-tej do 21-ej. Z powodu braku personelu zaprowadzono w/w godziny urzędowania dopiero od 6 czerwca 1947 r.

Dnia 4 kwietnia 1947 roku delegacja pracowników urzędu z naczelnikiem na czele wzięła udział w uroczystości pogrzebowej związanej z przeniesieniem na miejsce wiecznego spoczynku pomordowanych w 1940 roku w Stutthofie czołowych działaczy Polonii Gdańskiej. Wśród ofiar znajduje się również 9 pracowników Polskiej Poczty w Gdańsku.

Dnia 8 maja 1947 roku wystąpił urząd do Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów o przeklasyfikowanie urzędu do klasy III. Podstawą do wniosku są duże obroty jednostek pracy i obroty gotówkowe.

W m-cu maju zorganizowano na terenie urzędy komórkę P.P.S. do której wstąpiło pięciu towarzyszy.

Z dniem 16 czerwca 1947 roku Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Gdańsku ustaliła nowy skład osobowy dla urzędu: 11 pracowników umysłowych i 17 pracowników fizycznych.

Z dniem 16 czerwca Dyrekcja zarządziła jednorazowe urzędowanie we wszystkich działach służby od 8-mej – 18-tej bez przerwy obiadowej. Służbę po godzinach urzędowych pełni urząd z tym dniem od godziny 18-tej do 21-ej.


Pamiątkowe zdjęcie z pobytu
na wycieczce.Pamiątkowe zdjęcie służby doręcycieli
paczek na tle furgonu konnego.


Grupa pracowników UPT Gd-5 przy pracach
społecznych w parku Oliwskim.

Początek strony.