Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1962  ›

1945,   1946,   1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,  

nia 12 czerwca 1962 roku przeprowadził inspekcję Minister P. i T. Ob. Moskwa.


Początek strony.