Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonken Straße 124  › Rzeźby Dworu II 

 Krzysztof Kamiński  Galeria Dworu II M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Zabytki miasta Gdańska, Oliwa, Gdańsk 1957:

DWÓR II. (Polanki nr 124). Przed wojną przytułek dla starców. Budynek główny z końca XVIII w., klasycystyczny, piętrowy. W stylowej sieni na osi budynku klasycystyczny kominek. W przyległej do sieni od północy owalnej sali bardzo bogate sztukaterie. Spośród budynków gospodarczych i oficyn należy wymienić następujące, pochodzące przypuszczalnie jeszcze z XVIII w.: dwa piętrowe budynki północne, budynek zachodni ryglowy z dobudowanym później murowanym frontem o formach klasycystycznych oraz w narożu poludniowo-zachodnim: budynek piętrowy, później poważnie rozbudowany i przebudowany. Od południowego wschodu dawna kaplica cmentarna z 1 poł. XIX w. Zabudowania dworu otoczone resztkami pięknego niegdyś parku. Od zachodu pozostałości trzech stawów. Przy ulicy w części południowo-wschodniej murek i trzy ściany XVIII-wiecznego pawilonu ogrodowego, rozebranego przed paru laty. Altersheim Pelonken, Danziger Volksstimme, 13 wrzesień 1929
 Widok dworu i fragment założenia ogrodowego widziany z ul. Polanki. Lata 20-30 XX wieku.
Internet.


Widok dworu i fragment założenia ogrodowego widziany z ul. Polanki. Lata 30-40 XX wieku.
Zbiory prywatne.


Jerzy Samp, "Ekumeniczny Quellbrunn",   30 dni 10(12) 1999 s55.


Widok dworu i fragment założenia ogrodowego widziany z ul. Polanki. Lata 30-40 XX wieku.
Internet: www.ebay.de.


 Widok dworu i fragment założenia ogrodowego widziany z ul. Polanki. Lata 30-40 XX wieku.
Wojciech Gruszczyński, ”Wolne Miasto Gdańsk”, Gdańsk 2009.


 Po lewej Polanki 124 i po prawej nr 27 a za nim 26.
Początek lat 40 XX wieku.
Zbiory prywatne.


Pawilon ogrodowy dworu (herbaciarnia).
Zbiory prywatne.

Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory prywatne.Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.Paragon z rozmównicy w Sopocie.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku: A.W. Kafemann G.m.b.H.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Fragment mapy wydanej w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte
von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.