Start  ›  Zestawienia  ›  Wypis ulic Oliwy i Jelitkowa z ksi¹g adresowych wydanych w latach 1897-1929  ›

1897 (Oliva, Glettkau), 1898 (Oliva, Glettkau), 1899 (Oliva, Glettkau) - Adreßbuch Danzig,
1899 (Oliva), 1901 (Oliva), 1902 (Oliva), 1903 (Oliva),- Adreßbuch Zoppot-Oliva,
1909, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1920-1921, 1925 - Adreßbuch Gemeinde Oliva,
1926, 1927, 1928 - Adreßbuch Danzig, 1929, 1931, 1933, 1934 - Danziger Einwohnerbuch,
1935, 1936-1937, 1937-1938, 1939, 1940-1941, 1942 - Danziger Einwohnerbuch.1897,   1898,   1899,   1901,   1902,   1903,   1909,   1910,   1913,   1914,   1915,   1916,   1920-1921,   1925,  
1926,   1927,   1928,   1929.

Pocz¹tek strony.

1897:
Am Carlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Kaisersteg  -›  Piastowska
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Glettkau, Abbau Poggenkrug  -›  Pomorska
Grünhof  -›  (Nowy Port)
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kgl. Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Köllner Chaussee  -›  Rybiñskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Ludolphiner Weg  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Pelonken I Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken II Hof  -›  Polanki 124
Pelonken III Hof  -›  Polanki 122
Pelonken IV Hof  -›  Polanki 119
Pelonken V Hof  -›  Polanki 117
Pelonken VI Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken VII Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Rosengasse  -›  Kwietna
Schäferei-Weg  -›  Koœcierska
Schwabenthal  -›  Bytowska 4
Seekathe  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Opacka, Pomorska
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Wärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1898:
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Kaisersteg  -›  Piastowska
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Glettkau, Abbau Poggenkrug  -›  Pomorska
Grünhof  -›  (Nowy Port)
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kgl. Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Köllner Chaussee  -›  Rybiñskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Ludolphiner Weg  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Pelonken I Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken II Hof  -›  Polanki 124
Pelonken III Hof  -›  Polanki 122
Pelonken IV Hof  -›  Polanki 119
Pelonken V Hof  -›  Polanki 117
Pelonken VI Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken VII Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Schäferei-Weg  -›  Koœcierska
Schwabenthal  -›  Bytowska 4
Seekathe  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Opacka, Pomorska
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Wärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1899:
Bahnhof Oliva  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Am Kaisersteg  -›  Piastowska
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Glettkau, Abbau Poggenkrug  -›  Pomorska
Glettkau, Poggenkrug  -›  Gospody
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klein Krug  -›  Grunwaldzka
Köllner Chaussee  -›  Rybiñskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa
Ludolphiner Waldweg  -›  Czy¿ewskiego
Ludolphiner Weg  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Pelonken I Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken II Hof  -›  Polanki 124
Pelonken III Hof  -›  Polanki 122
Pelonken IV Hof  -›  Polanki 119
Pelonken V Hof  -›  Polanki 117
Pelonken VI Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken VII Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Rosengasse  -›  Kwietna
Schäferei Weg  -›  Koœcierska
Schwabenthal  -›  Bytowska 4
Seestraße  -›  Opacka, Pomorska
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1901:
Am Kaisersteg  -›  Piastowska
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Am Windmotor  -›  (Wiatraczna)
An der Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
Bahnhof Oliva  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnhofstraße, neue  -›  Ho³du Pruskiego
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Grünhof  -›  (Nowy Port)
Kaisersteg  -›  Piastowska
Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Köllner Chaussee  -›  Rybiñskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa
Königliches Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Ludolphine  -›  Czy¿ewskiego 29
Ludolphiner Weg  -›  Czy¿ewskiego
Mormönenschloßchen  -›  Kwietna 23
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Neue Bahnhofstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Nonnenhof  -›  Stary Rynek Oliwski 3
Oliva, Gut  -›  Opacka 12
Pelonken 1. Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken 2. Hof  -›  Polanki 124
Pelonken 3. Hof  -›  Polanki 122
Pelonken 4. Hof  -›  Polanki 119
Pelonken 5. Hof  -›  Polanki 117
Pelonken 6. Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken 7. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Rosengasse  -›  Kwietna
Hinter der Rosengasse  -›  Liczmañskiego
Rübenhamer  -›  Kwietna 28
Schäferei Weg  -›  Koœcierska
Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Schwabenthal  -›  Bytowska 4
Seekathe  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Opacka, Pomorska
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
Tannenheim  -›  Grunwaldzka 529
Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Windmotor  -›  (Wiatraczna)
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1902:
Am Kaisersteg  -›  Piastowska
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Am Windmotor  -›  (Wiatraczna)
An der Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
Bahnhof Oliva  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnhofstraße, neue  -›  Ho³du Pruskiego
Bahnwärterhaus (253)  -›  Pomorska 8
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Grünhof  -›  (Nowy Port)
Kaisersteg  -›  Piastowska
Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Köllner Chaussee  -›  Rybiñskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa
Königliches Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Lindenstraße  -›  Liczmañskiego
Ludolphine  -›  Czy¿ewskiego 29
Ludolphiner Weg  -›  Czy¿ewskiego
Ludolphiner Waldweg  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Pelonken 1. Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken 2. Hof  -›  Polanki 124
Pelonken 3. Hof  -›  Polanki 122
Pelonken 4. Hof  -›  Polanki 119
Pelonken 5. Hof  -›  Polanki 117
Pelonken 6. Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken 7. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Rosengasse  -›  Kwietna
Rübenhamer  -›  Kwietna 28
Schäferei Weg  -›  Koœcierska
Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Schwabenthal  -›  Bytowska 4
Seekathe  -›  (Bia³y Dwór)
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
Tannenheim  -›  Grunwaldzka 529
Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Windmotor  -›  (Wiatraczna)
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1903:
Am Kaisersteg  -›  Piastowska
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Am Windmotor  -›  (Wiatraczna)
An der Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
Bahnhof Oliva  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnhofstraße, neue  -›  Ho³du Pruskiego
Bahnwärterhaus 253  -›  Pomorska 8
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Grünhof  -›  (Nowy Port)
Hinter der Rosengasse  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Köllner Chaussee  -›  Rybiñskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa
Königliches Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Lindenstraße  -›  Liczmañskiego
Ludolphine  -›  Czy¿ewskiego 29
Ludolphiner Weg  -›  Czy¿ewskiego
Ludolphiner Waldweg  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Pelonken 1. Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken 2. Hof  -›  Polanki 124
Pelonken 3. Hof  -›  Polanki 122
Pelonken 4. Hof  -›  Polanki 119
Pelonken 5. Hof  -›  Polanki 117
Pelonken 6. Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken 7. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Rübenhamer  -›  Kwietna 28
Schäferei Weg  -›  Koœcierska
Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Schwabenthal  -›  Bytowska 4
Seekathe  -›  (Bia³y Dwór)
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
Tannenheim  -›  Grunwaldzka 529
Tiefental  -›  Kwietna (20)
Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Windmotor  -›  (Wiatraczna)
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1909:
Albert-Straße  -›  Asnyka
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
An der elektr. Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
          Villa Lohff  -›  Wita Stwosza 15
          Villa Charlotte  -›  Wita Stwosza 17
          Lehrerinnenfeierabendhaus  -›  Wita Stwosza 21, 23
          Villa John  -›  Wita Stwosza 25
          Villa Viktoria  -›  Wita Stwosza 16
          Villa Emma  -›  Wita Stwosza 14
          Villa Elisabeth  -›  Wita Stwosza 12
          Villa Luise  -›  Wita Stwosza 10
          Villa Schuwendt  -›  Orkana 1
          Heimstätte  -›  Grottgera, Noakowskiego, Orkana, Wita Stwosza, Zacisze
          Villa Eichenhof  -›  Grottgera 9
Bahnhof-Straße  -›  Poczty Gdañskiej
          Wärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Berg-Straße  -›  Podhalañska
Conradshammer  -›  Ch³opska, Pomorska, ...
Cöllner-Chausse  -›  Spacerowa
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Delbrückstraße  -›  ¯eromskiego
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
          Grünhof  -›  (Nowy Port)
Friedenstraße  -›  Abrahama
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Gasanstalt  -›  Œl¹ska 1
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Strandhalle Glettkau  -›  Pomorska 57
Glettkau Abbau  -›  Pomorska
          Wärterhaus 252  -›  Piastowska 18
Hinter der Rosengasse  -›  Liczmañskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Jantzensche Privatraße  -›  Flisacka
          Villa Ruth  -›  Flisacka 1
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Kgl. Schloßstraße  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Ludolfinerstraße  -›  Czy¿ewskiego
Ludolfine  -›  Czy¿ewskiego 28-30
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Pelonkerstraße  -›  Polanki
          Villa Amalienhof  -›  Polanki 19
          Villa Hildegard  -›  Polanki 33
          Villa Stresewski  -›  Polanki 37
Pelonken 1. Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken 2. Hof  -›  Polanki 124
Pelonken 3. Hof  -›  Polanki 122
Pelonken 4. Hof  -›  Polanki 119
Pelonken 5. Hof  -›  Polanki 117
Pelonken 6. Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken 7. Hof  -›  Che³moñskiego
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schubertiche Privatier  -›  Am Schloßgarten 24A
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Opacka, Pomorska
          Evangel. Kuüterhaus  -›  Opacka 8
          Wärterhaus 253  -›  Pomorska 8
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühlerweg  -›  Karwieñska
Tiefental  -›  Kwietna (20)
Waldstraße  -›  Leœna
Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Weichselbahnhof, Broskische Straße  -›  (Letnica)
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka
Rachtrag - Albertstraße 6  -›  Asnyka 6

Pocz¹tek strony.

1910:
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
An der elektr. Straßenbahn  -›  Wita Stwosza
          4. Villa Lohff  -›  Wita Stwosza 15
          5. Villa Charlotte  -›  Wita Stwosza 17
          6. Lehrerinnen-Feierabend-Haus  -›  Wita Stwosza 21, 23
          7. Villa Dr. John  -›  Wita Stwosza 25
          8. Villa Viktoria  -›  Wita Stwosza 16
          9. Villa Emma  -›  Wita Stwosza 14
          10. Villa Elisabeth  -›  Wita Stwosza 12
          11. Villa Luise  -›  Wita Stwosza 10
Axthof  -›  Pelonker Straße 114
Bahnhof  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Wärterhaus 252  -›  Piastowska 18
Wärterhaus 253  -›  Pomorska 8
Wärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy 1
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Broskische Fabrik  -›  (Letnica?)
Konradshammer  -›  Ch³opska, Pomorska, ...
Konradshammer Abbau  -›  Piastowska
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Delbrückstraße  -›  ¯eromskiego
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Glettkau Abbau  -›  Pomorska
Heimstätte  -›  Grottgera, Noakowskiego, Orkana, Wita Stwosza, Zacisze
          Villa Schuwendt  -›  Orkana 1
          Villa Eichenhof  -›  Grottgera 9
          Villa Spetzler  -›  Orkana 10
          Villa Bode  -›  Orkana 11
Hinter der Rosengasse  -›  Liczmañskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Köllner-Chausse  -›  Spacerowa
Königliches Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Ladestraße  -›  Œl¹ska
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Ludolfinerstraße  -›  Czy¿ewskiego
Ludolfine  -›  Czy¿ewskiego 28-30
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
          Mühlenhof 1  -›  (Wiatraczna)
          Mühlenhof 2  -›  (Wiatraczna)
          Mühlenhof 3  -›  (Wiatraczna)
Pelonken 1. Hof  -›  Polanki 125-133
Pelonken 2. Hof  -›  Polanki 124
Pelonken 3. Hof  -›  Polanki 122
Pelonken 4. Hof  -›  Polanki 119
Pelonken 5. Hof  -›  Polanki 117
Pelonken 6. Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken 7. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonkerstraße  -›  Polanki
          Villa Amalienhof  -›  Polanki 19
          Villa Hildegard  -›  Polanki 33
          Villa Lindenhof  -›  Polanki 35
          Villa Stresewski  -›  Polanki 37
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schubertiche Privatier  -›  Am Schloßgarten 24A
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Opacka, Pomorska
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühlerweg  -›  Karwieñska
Tiefental  -›  Kwietna (20)
Waldstraße  -›  Leœna
Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Zietenstraße Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1913:
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
An der fürstlichen Aussicht  -›  Krzywoustego
Bahnhof  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnwärterhaus:
          252  -›  Piastowska 18
          253  -›  Pomorska 8
          254  -›  Plac Dworcowy 1
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücher-Straße  -›  Beniowskiego
Broskische Straße  -›  (Letnica?)
Bülow-Straße  -›  Drzyma³y
Conrads-Hammer  -›  Ch³opska, Pomorska, ...
Conrads-Hammer (Sasper Weg)  -›  Bora Komorowskiego
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Delbrück-Straße  -›  ¯eromskiego
Dultz-Straße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Glettkau Abbau  -›  Pomorska
Goethe-Staße  -›  Tetmajera
Hardenberg-Staße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Orkana, Wita Stwosza, Zacisze
Hinter der Rosengasse  -›  Liczmañskiego
Jagow-Straße  -›  Derdowskiego
Jahn-Straße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Chausse  -›  Spacerowa
Königl. Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
          Villa Viktoria  -›  Wita Stwosza 16
          Villa Emilie  -›  Wita Stwosza 14
          Villa Elisabeth  -›  Wita Stwosza 12
          Villa Luise  -›  Wita Stwosza 10
Ladestraße  -›  Œl¹ska
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Lessing-Straße  -›  Grottgera
Lyzeumstraße  -›  Schopenhauera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Ottostraße  -›  S³oneczna
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Höfe:
          VI. Hof  -›  Abrahama 27, 34
          VII. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Saltzmann-Straße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Droszyñskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Scheffler-Straße  -›  Ho³du Pruskiego
Schiller-Straße  -›  Kasprowicza
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Pomorska
von Stein-Straße  -›  W¹sowicza
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühlerweg  -›  Karwieñska
Tiefental  -›  Kwietna (20)
Waldstraße  -›  Leœna
Weichselbahnhof  -›  (Letnica)
Winterbergstraße  -›  Orkana
Zieten-Straße  -›  Œwiêtope³ka
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1914:
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bahnhof  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnwärterhaus:
          252  -›  Piastowska 18
          253  -›  Pomorska 8
          254  -›  Plac Dworcowy 1
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücher-Straße  -›  Beniowskiego
Broskische Straße  -›  (Letnica?)
Bülow-Straße  -›  Drzyma³y
Conrads-Hammer  -›  Ch³opska, Pomorska, ...
Conrads-Hammer (Sasper Weg)  -›  Bora Komorowskiego
Danziger Chaussee  -›  Grunwaldzka
Delbrück-Straße  -›  ¯eromskiego
Dultz-Straße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau  -›  Ba³tycka, Kapliczna
Glettkau Abbau  -›  Pomorska
Goethe-Staße  -›  Tetmajera
Hardenberg-Staße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Orkana, Wita Stwosza, Zacisze
Jagow-Straße  -›  Derdowskiego
Jahn-Straße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Chausse  -›  Spacerowa
Königl. Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
          Villa Viktoria  -›  Wita Stwosza 16
          Villa Emilie  -›  Wita Stwosza 14
          Villa Elisabeth  -›  Wita Stwosza 12
          Villa Luise  -›  Wita Stwosza 10
Ladestraße  -›  Œl¹ska
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Lauentaler Weg  -›  Bora Komorowskiego
Lessing-Straße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Ottostraße  -›  S³oneczna
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Höfe:
          VI. Hof  -›  Abrahama 27, 34
          VII. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Saltzmann-Straße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Droszyñskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Scheffler-Straße  -›  Ho³du Pruskiego
Schiller-Straße  -›  Kasprowicza
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Pomorska
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühlerweg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
          Villa Gerta  -›  Orkana 1
          Villa Boese  -›  Orkana 9
Zieten-Straße  -›  Œwiêtope³ka
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1915:
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bahnhof  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnwärterhaus:
          252  -›  Piastowska 18
          253  -›  Pomorska 8
          254  -›  Plac Dworcowy 1
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücher-Straße  -›  Beniowskiego
Broskische Straße  -›  (Letnica?)
Bülow-Straße  -›  Drzyma³y
Conrads-Hammer  -›  Ch³opska, Pomorska, ...
Conrads-Hammer (Sasper Weg)  -›  Bora Komorowskiego
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Delbrück-Straße  -›  ¯eromskiego
Dultz-Straße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau Abbau  -›  Pomorska
Glettkau (Aus der Weise)  -›  Kapliczna 16/17
Glettkau (Badestraße)  -›  Morska
Glettkau (Brösener Straße)  -›  Kapliczna
Glettkau (Dorfstraße)  -›  Ba³tycka
Glettkau (Lange Kate)  -›  Jelitkowo
Goethe-Staße  -›  Tetmajera
Hardenberg-Staße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Orkana, Wita Stwosza, Zacisze
Jagow-Straße  -›  Derdowskiego
Jahn-Straße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Chausse  -›  Spacerowa
Königl. Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
          Villa Viktoria  -›  Wita Stwosza 16
          Villa Emilie  -›  Wita Stwosza 14
          Villa Elisabeth  -›  Wita Stwosza 12
          Villa Luise  -›  Wita Stwosza 10
Ladestraße  -›  Œl¹ska
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Lauentaler Weg  -›  Bora Komorowskiego
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Lessing-Straße  -›  Grottgera
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Ottostraße  -›  S³oneczna
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Höfe:
          VI. Hof  -›  Abrahama 27, 34
          VII. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Saltzmann-Straße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Droszyñskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Scheffler-Straße  -›  Ho³du Pruskiego
Schiller-Straße  -›  Kasprowicza
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Pomorska
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühlerweg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
          Villa Gerta  -›  Orkana 1
          Villa Boese  -›  Orkana 9
Zieten-Straße  -›  Œwiêtope³ka
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1916:
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bahnhof  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnwärterhaus:
          252  -›  Piastowska 18
          253  -›  Pomorska 8
          254  -›  Plac Dworcowy 1
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücher-Straße  -›  Beniowskiego
Broskische Straße  -›  (Letnica?)
Bülow-Straße  -›  Drzyma³y
Conrads-Hammer (Dorfstraße)  -›  Ch³opska
Conrads-Hammer (Erziehungsanstalt)  -›  Pomorska 68
Conrads-Hammer (Kaisersteg)  -›  Piastowska
Conrads-Hammer (Sasper Weg)  -›  Bora Komorowskiego
Conrads-Hammer (Seestraße)  -›  Pomorska
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Delbrück-Straße  -›  ¯eromskiego
Dultz-Straße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau Abbau  -›  Pomorska
Glettkau (Aus der Weise)  -›  Kapliczna 16/17
Glettkau (Badestraße)  -›  Morska
Glettkau (Brösener Straße)  -›  Kapliczna
Glettkau (Dorfstraße)  -›  Ba³tycka
Glletkau (Hinter dem Teich)  -›  Bursztynowa
Glettkau (Lange Kate)  -›  Jelitkowo
Goethe-Staße  -›  Tetmajera
Hardenberg-Staße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Orkana, Wita Stwosza, Zacisze
Jagow-Straße  -›  Derdowskiego
Jahn-Straße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Chausse  -›  Spacerowa
Königl. Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
          Villa Viktoria  -›  Wita Stwosza 16
          Villa Emilie  -›  Wita Stwosza 14
          Villa Luise  -›  Wita Stwosza 10
          Villa Elisabeth  -›  Wita Stwosza 12
Ladestraße  -›  Œl¹ska
Lauental  -›  Bora Komorowskiego 87-88
Lauentaler Weg  -›  Bora Komorowskiego
Lessing-Straße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Ottostraße  -›  S³oneczna
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Höfe:
          VI. Hof  -›  Abrahama 27, 34
          VII. Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Saltzmann-Straße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Droszyñskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Scheffler-Straße  -›  Ho³du Pruskiego
Schiller-Straße  -›  Kasprowicza
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Pomorska
Stein-Straße  -›  W¹sowicza
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Zieten-Straße  -›  Œwiêtope³ka
Zoppoter Chaussee  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1920-1921:
Abbau Glettkau  -›  Gospody
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bachstraße  -›  Subis³awa
Bahnhof  -›  Plac Dworcowy 1
Bahnhofsvorplatz  -›  Plac Dworcowy
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Broskischerweg  -›  (Letnica?)
Conradshammer, Dorfstraße  -›  Ch³opska
Conradshammer, Erziehungsanstalt  -›  Pomorska 68
Conradshammer, Kaisersteg  -›  Piastowska
Conradshammer, Sasperweg  -›  Bora Komorowskiego
Danzigerstraße  -›  Grunwaldzka
Delbrückstraße  -›  ¯eromskiego
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau, Aus der Weise  -›  Kapliczna 16/17
Glettkau, Brösenerstraße  -›  Kapliczna
Glettkau, Dorfstraße  -›  Ba³tycka
Glletkau, Hinter dem Teich  -›  Bursztynowa
Glettkau, Lange Kate  -›  Jelitkowo
Goethestaße  -›  Tetmajera
Hardenbergstaße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Zacisze
Jagowstraße  -›  Derdowskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Chausse  -›  Spacerowa
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
Ladestraße  -›  Œl¹ska
Lauentalerweg  -›  Bora Komorowskiego
Lessingstraße  -›  Grottgera
Ludolfinerstraße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Ottostraße  -›  S³oneczna
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonken VI Hof  -›  Abrahama 27, 34
Pelonken VII Hof  -›  Che³moñskiego
Pelonkerstraße  -›  Polanki
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Sasperweg  -›  Droszyñskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schillerstraße  -›  Kasprowicza
Schloß  -›  Nowickiego (Pa³ac Opatów, Cystersów 18)
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Seestraße  -›  Pomorska
Seestraße Neubau  -›  Pelpliñska
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühle  -›  Karwieñska 3
Strauchmühlerweg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Zietenstraße  -›  Œwiêtope³ka
Zoppoterstraße  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1925:
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bachstraße  -›  Subis³awa
Badestraße  -›  Morska
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnhofsvorplatz  -›  Plac Dworcowy
Bahnhofsgelände  -›  Plac Dworcowy 1/2
Bahnwärterhaus Nr. 252  -›  Piastowska 18
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Broskischer Weg  -›  (Letnica)
Brösener Straße  -›  Kapliczna
Conradshammer  -›  Pomorska 68
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Delbrückstraße  -›  ¯eromskiego
Dorfstraße  -›  Ch³opska
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fliederstraße  -›  Pelpliñska
Försterstraße  -›  ¯eromskiego
Friedenstraße  -›  Abrahama
Friedenschluß  -›  Grunwaldzka
Frischwasser  -›  Koœcierska (m³yn XXII)
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau, Kaisersteg  -›  Piastowska
Glettkau, Kiosk-Haus  -›  ?
Glettkau, Hinterm Teich  -›  Bursztynowa
Goethestaße  -›  Tetmajera
Günthershofer Promenade  -›  Mœciwoja II
Günthershofer Wrg  -›  Mœciwoja II
Grünhof Abbau  -›  (Nowy Port)
Hardenbergstaße  -›  Husa
Humboldtstraße Neubau  -›  S³owiañska
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Zacisze
Jagowstraße  -›  Derdowskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Straße  -›  Spacerowa
Konradstraße  -›  Œl¹ska
Holzplatz  -›  Grunwaldzka 485
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
          Lehrerinnen-Feierabendhaus  -›  Wita Stwosza 21
Hinter dem Bahndamm  -›  ?
Lessingstraße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Lauentaler Weg  -›  Bora Komorowskiego
Mühlenhof Weg  -›  Wiatraczna
Mühlenhof  -›  (Wiatraczna)
Oetkerstraße  -›  S³oneczna
Ottostraße  -›  Dickmana
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Straße  -›  Polanki
Poggenkrug-Weg  -›  Gospody
Pommersche Chaussee -›  Grunwaldzka
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Rothöfer Weg  -›  Czerwony Dwór
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Bora Komorowskiego
Seestraße  -›  Pomorska
Seekate  -›  (Bia³y Dwór)
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schillerstraße  -›  Kasprowicza
Schopenhauerstraße  -›  Sambora
Schwabental  -›  Bytowska 4
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Tiefental  -›  Kwietna (20)
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Weißhofer Straße  -›  (BrzeŸno)
Zietenstraße  -›  Œwiêtope³ka
Zimmerstraße  -›  Droszyñskiego
Zoppoter Straße  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1926:
Abbau Glettkau  -›  Gospody
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bachstraße  -›  Subis³awa
Badestraße  -›  Morska
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnhofsvorplatz  -›  Plac Dworcowy
Bahnwärterhäuser:
          Bahnwärterhaus 252  -›  Piastowska 18
          Bahnwärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Broskischer Weg  -›  (Letnica)
Brösener Straße  -›  Kapliczna
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Delbrückstraße  -›  ¯eromskiego
Dorfstraße  -›  Ch³opska
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fliederstraße  -›  Pelpliñska
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenstraße  -›  Abrahama
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau, Kaisersteg  -›  Piastowska
Glettkau, Hinterm Teich  -›  Bursztynowa
Goethestaße  -›  Tetmajera
Günthershofer Promenade  -›  Mœciwoja II
Hardenbergstaße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Zacisze
Jagowstraße  -›  Derdowskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Straße  -›  Spacerowa
Konradstraße  -›  Œl¹ska
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
Lessingstraße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof Weg  -›  Wiatraczna
Oetkerstraße  -›  S³oneczna
Ottostraße  -›  Dickmana
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pelonken
          6. und  -›  Abrahama 27, 34
          7. Hof  -›  Che³moñskiego
Poggenkrugweg  -›  Gospody
Pommersche Chaussee und Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Rothöfer Weg  -›  Czerwony Dwór
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Bora Komorowskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schillerstraße  -›  Kasprowicza
Schopenhauerstraße  -›  Sambora
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seestraße  -›  Pomorska
Siedlungsweg  -›  Bitwy Oliwskiej
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Zietenstraße  -›  Œwiêtope³ka
Zimmerstraße  -›  Droszyñskiego
Zoppoter Straße  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1927:
Abbau Glettkau  -›  Gospody
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Bachstraße  -›  Subis³awa
Badestraße  -›  Morska
Bahnhofstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnhofsvorplatz  -›  Plac Dworcowy
Bahnwärterhäuser:
          Bahnwärterhaus 252  -›  Piastowska 18
          Bahnwärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Brösener Straße  -›  Kapliczna
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Delbrückstraße  -›  ¯eromskiego
Dorfstraße  -›  Ch³opska
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Fischmeisterweg  -›  (Nowy Port)
Friedenstraße  -›  Abrahama
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Forstgut "Freudenthal"  -›  Bytowska 5
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau, Kaisersteg  -›  Piastowska
Glettkau, Hinterm der Teiche  -›  Bursztynowa
Goethestaße  -›  Tetmajera
Günthershofer Promenade  -›  Mœciwoja II
Hardenbergstaße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Zacisze
Hindenburgstraße  -›  (Sopot)
Jagowstraße  -›  Derdowskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Kirchenstraße  -›  Cystersów
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Straße  -›  Spacerowa
Konradshammer  -›  Ch³opska
Konradstraße  -›  Œl¹ska
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
Lessingstraße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof Weg  -›  Wiatraczna
Mühlhofer Weg  -›  Wiatraczna
Oetkerstraße  -›  S³oneczna
Ottostraße  -›  Dickmana
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pelonken
          6. und  -›  Abrahama 27, 34
          7. Hof  -›  Che³moñskiego
Poggenkrugweg  -›  Gospody
Pommersche Chaussee  -›  Grunwaldzka
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Rothöfer Weg  -›  Czerwony Dwór
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Sasper Weg  -›  Bora Komorowskiego
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schillerstraße  -›  Kasprowicza
Schopenhauerstraße  -›  Sambora
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seestraße  -›  Pomorska
Siedlungsweg  -›  Bitwy Oliwskiej
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Zietenstraße  -›  Œwiêtope³ka
Zimmerstraße  -›  Droszyñskiego
Zoppoter Straße  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1928:
Abbau Glettkau (s. Poggenkrugweg)  -›  Gospody
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Am Wiesendamm  -›  Bursztynowa
Bachstraße  -›  Subis³awa
Badestraße  -›  Morska
Bahnhofsvorplatz  -›  Plac Dworcowy
Bahnstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnwärterhäuser:
          Bahnwärterhaus 252  -›  Piastowska 18
          Bahnwärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Bergstraße  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Brösener Strandpromenade  -›  Ba³tycka 14
Brösener Straße  -›  Kapliczna
Bülowstraße  -›  Drzyma³y
Daheimstraße  -›  Zgody I
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Dorfstraße  -›  Ch³opska
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedenstraße  -›  Abrahama
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Forstgut "Freudenthal"  -›  Bytowska 5
Friedensschluß  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße  -›  Abrahama
Fürstliche Aussicht  -›  Krzywoustego
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Glettkau, Kaisersteg  -›  Piastowska
Gneisenaustraße  -›  Kaprów
Goethestaße  -›  Tetmajera
Günthershofer Promenade  -›  Mœciwoja II
Hardenbergstaße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Zacisze
Humboldtstraße  -›  S³owiañska
Jagowstraße  -›  Derdowskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Straße  -›  Spacerowa
Konradshammer  -›  Ch³opska
Konradstraße  -›  Œl¹ska
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
Lerchenfeld  -›  Bitwy Oliwskiej
Lessingstraße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  Wiatraczna
Mühlhofer Weg  -›  Wiatraczna
Oetkerstraße  -›  S³oneczna
Ottostraße  -›  Dickmana
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pelonken
          6. und  -›  Abrahama 27, 34
          7. Hof  -›  Che³moñskiego
Poggenkrugweg  -›  Gospody
Pommersche Chaussee  -›  Grunwaldzka
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Rothöfer Weg  -›  Czerwony Dwór
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Bora Komorowskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schillerstraße  -›  Kasprowicza
Schopenhauerstraße  -›  Sambora
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seestraße  -›  Pomorska
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Wirtschaftsstraße  -›  zobacz Kaisersteg 26
Yorkstraße  -›  Œwiêtope³ka
Zoppoter Straße  -›  Grunwaldzka

Pocz¹tek strony.

1929:
Abbau Glettkau (s. Poggenkrugweg)  -›  Gospody
Albertstraße  -›  Asnyka
Alfredstraße  -›  (Ogrodowa)
Am Hasenwinkel  -›  Zajêcza
Am Karlsberg  -›  Tatrzañska, Opacka, Spacerowa
Am Markt  -›  Stary Rynek Oliwski
Am Schloßgarten  -›  Rybiñskiego
Am Wächterberg  -›  Podhalañska
Am Wiesendamm  -›  Bursztynowa
Bachstraße  -›  Subis³awa
Badestraße  -›  Morska
Bahnhofsvorplatz  -›  Plac Dworcowy
Bahnstraße  -›  Poczty Gdañskiej
Bahnwärterhäuser:
          Bahnwärterhaus 252  -›  Piastowska 18
          Bahnwärterhaus 254  -›  Plac Dworcowy
Bergstraße (jetzt Am Wächterberg)  -›  Podhalañska
Blücherstraße  -›  Beniowskiego
Brösener Strandpromenade  -›  Ba³tycka 14
Brösener Straße  -›  Kapliczna
Bülowstraße  -›  Drzyma³y
Daheimstraße  -›  Zgody I
Danziger Straße  -›  Grunwaldzka
Dorfstraße  -›  Ch³opska
Dultzstraße  -›  Majkowskiego
Elisenstraße  -›  Ceynowy
Ernsttal  -›  Bytowska 1
Friedenstraße  -›  Abrahama
Försterstraße  -›  ¯eromskiego
Försterei Renneberg  -›  Spacerowa
Forstgut "Freudenthal"  -›  Bytowska 5
Friedensschluß  -›  Abrahama
          An der Pommerschen Chaussee  -›  Grunwaldzka
Friedenstraße (jetzt Friedensschluß)  -›  Abrahama
Gartenstaße  -›  Flisacka
Georgstraße  -›  Obroñców Westerplatte
Goethestaße  -›  Tetmajera
Gneisenaustraße  -›  Kaprów
Günthershofer Promenade  -›  Mœciwoja II
Hardenbergstaße  -›  Husa
Heimstätte  -›  Noakowskiego, Zacisze
Hussitenweg  -›  Husytów
Humboldtstraße  -›  S³owiañska
Jagowstraße  -›  Derdowskiego
Jahnstraße  -›  Liczmañskiego
Kaisersteg  -›  Piastowska
Klosterstraße  -›  Cystersów
Köllner Straße  -›  Spacerowa
Konradshammer  -›  Ch³opska
Konradstraße  -›  Œl¹ska
Körnerstraße (früher Schopenhauerstraße)  -›  Sambora
Kronprinzenallee  -›  Wita Stwosza
Lerchenfeld  -›  Bitwy Oliwskiej
Lessingstraße  -›  Grottgera
Ludolfiner Straße  -›  Czy¿ewskiego
Mühlenhof  -›  Wiatraczna
Mühlhofer Weg  -›  Wiatraczna
Oetkerstraße  -›  S³oneczna
Ottostraße  -›  Dickmana
Paulastraße  -›  Witkiewicza
Pelonker Straße  -›  Polanki
Pelonken
          6. und  -›  Abrahama 27, 34
          7. Hof  -›  Che³moñskiego
Poggenkrugweg  -›  Gospody
Pommerschen Chaussee (jetzt Friedensschluß)  -›  Grunwaldzka
Pulvermühle  -›  Koœcierska 13
Rosengasse  -›  Kwietna
Rothöfer Weg  -›  Czerwony Dwór
Saltzmannstraße  -›  Opacka
Sasper Weg  -›  Bora Komorowskiego
Schäfereiweg  -›  Koœcierska
Scharnhorststraße  -›  Miraua
Schefflerstraße  -›  Ho³du Pruskiego
Schillerstraße  -›  Kasprowicza
Schopenhauerstraße (jetzt Schopenhauerstraße)  -›  Sambora
Schwabental  -›  Bytowska 4
Seestraße  -›  Pomorska
Steinstraße  -›  W¹sowicza
Strauchmühler Weg  -›  Karwieñska
Waldstraße  -›  Leœna
Winterbergstraße  -›  Orkana
Yorkstraße  -›  Œwiêtope³ka
Zimmerstraße  -›  Droszyñskiego
Zoppoter Straße  -›  Grunwaldzka


Pocz¹tek strony.